STIFTELSEN ASTRI OG BIRGER TORSTEDS LEGATER

 

Torstedhjørnet

Torstedhjørnet  - Stortingsgaten 30 - er en forretningsgård i sentrum av Oslo, med Universitetet i Oslo, Nasjonalteatret, og Slottet som nære naboer. Sammen med Odd-Fellowbygningen og Hotell Continental inngår det i et karakterisitisk, funksjonalistisk byområde.  Gården ble bygget i 1936, og er tegnet av arkitektene  Leif og Ernst  Torp.


Astri og Birger Torsted donerte bygningen til Stiftelsen, og inntekter fra forretningsdriftn anvendes til utdelinger fra de tre legatene. Gården huser idag legekontorer, tannlegekontorer, en ambassade og annen forretningsvirksomhet.