STIFTELSEN ASTRI OG BIRGER TORSTEDS LEGATER

 

Astri og Birger Torsted

Birger Torsted (1884-1954)  var en bilrekvisita-grossist som bygget seg opp en forrmue under et  lengre opphold i USA, før han flyttet hjem ti Norge. Han var en meget  kreativ entrepenør, med store fremtidsvyer.


I 1948 tilbød han seg å testamentere  sin store forretningsgård - Torstedhjørnet - i Stortingsgaten 30  til kommunen. Gaven skulle benyttes til å skaffe byen et operabygg i vestre Vika. Han tilbød seg også å organisere byggearbeidet, uten godtgjørelse. Kommunen takket nei til tilbudet, da man mente forslaget ville medføre for store utgifter for kommunen. Tomten Birger Torstedt foreslo for ny opera ble senere anvendt til å bygge nytt konserthus i Oslo


Astri og Birger Torsted donerte senere Torstedhjørnet til Stiftelsen Astrid og Birger Torsteds legater.