STIFTELSEN ASTRI OG BIRGER TORSTEDS LEGATER

 

Legat for kreftforskning


Astri og Birger Torsteds legat til bekjempelse av kreft bevilger  støtte til kreftforskning eller andre tiltak for bekjempelse av kreft. Det gis forrang for søkere fra Universitetet i Oslo. På grunn av omfattende rehabiliteringsarbeider har det ikke vært utlyst midler fra dette legatet på flere år. I år regner vi med å ha omlag NOK 3 millioner til disposisjon for legatet til bekjempelse av kreft. 

Utlysning av forskningsmidler til kreftforskning

Det utlyses støtte til kreftforskning for 2021. Søknaden må inneholde en kort (ikke over 1 side) prosjektbeskrivelse med bl.a. angivelse om hva midlene skal brukes til. Prosjektets kreftrelevans bør beskrives. Oppgi også hvilken forskningsgruppe søker arbeider i, hvem som leder denne, samt annen finansiering av prosjektet og relaterte prosjekter. Videre bør søknaden angi hvor meget det søkes om, budsjett for prosjektet, samt søkers CV med publikasjonsliste for de siste 5 årene; alt samlet i ett dokument (Word eller pdf-fil).


Husk å angi tidsramme for prosjektet. Hvis prosjektet tar lengre tid enn angitt vil man kunne søke om forlengelse, slik at midlene forblir tilgjengelige for søker. Søknaden sendes til kreft@torsted.no innen 20. august 2021