STIFTELSEN ASTRI OG BIRGER TORSTEDS LEGATER

 

Legat for kreftforskning

Utlysning av forskningsmidler til kreftforskning 2023:


Det utlyses støtte til kreftforskning for2023. Søknaden må inneholde en kort (ikke over 1 side) prosjektbeskrivelse med bl.a. angivelse om hva midlene skal brukes til. Prosjektets kreftrelevans bør beskrives. Oppgi også hvilken forskningsgruppe søker arbeider i, hvem som leder denne, samt annen finansiering av prosjektet og relaterte prosjekter. Videre bør søknaden angi hvor meget det søkes om, budsjett for prosjektet, samt søkers CV med publikasjonsliste for de siste 5 årene. Søknadsskjema kan lastes ned her.


Husk å angi tidsramme for prosjektet. Hvis prosjektet tar lengre tid enn angitt vil man kunne søke om forlengelse, slik at midlene forblir tilgjengelige for søker. Søknaden sendes til kreft@torsted.no

innen 1. desember 2023.
Astri og Birger Torsteds legat til bekjempelseav kreft skal ifølge vedtektene gi støtte til kreftforskning eller andre tiltakfor bekjempelse av kreft. Det gis forrang for søkere fra Universitetet i Oslo.For 2022 delte legatet ut om lag 2,5 millioner til kreftforskning, og vi regner med noe mindre for 2023.