STIFTELSEN ASTRI OG BIRGER TORSTEDS LEGATER

 

Legat til fordel for dyrene


Astri og Birger Torsteds legat til fordel for dyrene skal ifølge vedtektene gi støtte til veterinærmedisinsk forskning. På grunn av omfattende rehabiliteringsarbeider av legatets eiendom i Stortingsgaten 30 har det vært flere år uten utdelinger før vi igjen kunne dele ut legatmidler.


Utlysning av midler til veterinærmedisinsk forskning

Det utlyses støtte til veterinærmedisinsk forskning for 2021.  Astri og Birger Torsteds legat til fordel for dyrene har ca 1,5 mill. kr til utdeling.  Ifølge legatets vedtekter skal midlene brukes til veterinærmedisinsk forskning, som for eksempel innkjøp av mindre utstyrsenheter og materiell, publisering av vitenskapelige artikler etc. 

 

Søknaden sendes som ett dokument og må inneholde:

  • Navn på søker og forskergruppe
  • Kort prosjektbeskrivelse (ikke over en side)
  • Prosjektets relevans
  • Budsjett og søknadssum
  • Annen finansiering av prosjektet
  • Tidsramme for prosjektet
  • Kortfattet CV (maks to sider) og publikasjonsliste for de siste tre år.

 

Husk å angi tidsramme for prosjektet. Hvis prosjektet tar lengre tid enn angitt vil man kunne søke om forlengelse, slik at midlene forblir tilgjengelige for søker.

 

Det forutsettes at det sendes en kort rapport til legatet ved prosjektets avslutning.

 

Søknad sendes til: dyrene@torsted.no

 

Søknadsfrist: 1. desember 2021