STIFTELSEN ASTRI OG BIRGER TORSTEDS LEGATER

 

Legat til fordel for dyrene

Astri og Birger Torsteds legat til fordel for dyrene skal ifølge vedtektene gi støtte til veterinærmedisinsk forskning.

 

 

Utlysning av midler til veterinærmedisinsk forskning 2022

 

Astri og Birger Torsteds legat til fordel for dyrene har ca 1,5 mill. kr til utdeling for 2022.  

 

Ifølge legatets vedtekter skal midlene brukes til veterinærmedisinsk forskning, som for eksempel innkjøp av mindre utstyrsenheter og materiell, publisering av vitenskapelige artikler etc. 

Det gis ikke støtte til reiser.

 

Søknaden sendes som ett dokument og må inneholde:

  • Navn på søker og forskergruppe
  • Kort prosjektbeskrivelse (ikke over en side)
  • Prosjektets relevans
  • Budsjett og søknadssum
  • Annen finansiering av prosjektet
  • Tidsramme for prosjektet
  • Kortfattet CV (maks to sider) og publikasjonsliste for de siste tre år.

 

Husk å angi tidsramme for prosjektet. Hvis prosjektet tar lengre tid enn angitt vil man kunne søke om forlengelse, slik at midlene forblir tilgjengelige for søker.

 

Det forutsettes at det sendes en kort rapport til legatet ved prosjektets avslutning.

 

Søknad sendes til: dyrene@torsted.no

 

Søknadsfrist: 15. november 2022