STIFTELSEN ASTRI OG BIRGER TORSTEDS LEGATER


Ved  testamente av 5. januar 1959 opprettet fru Astri Torsted tre legater:


Astri og Birger Torsteds legat til bekjempelse av kreft


Astri og Birger Torsteds legat til fordel for de gamle


Astri og Birger Torsteds legat til fordel for dyrene


Legatene er finansiert ved driften av  “Tostedhjørnet”, en forretningsgård i Oslo sentrum. Legatene har felles styre.


De senere årene har Torstedgården gjennomgått betydelig rehabilitering. I denne perioden har det derfor ikke væt midler til utdelinger fra legatene. Rehabiliteringene er nå stort sett ferdigstilt, og  vi tar nå opp igjen utdelinger  fra legatene. 

 

 

Blogg

1. juni 2021: Utlysning av støtte til kreftforskning

Det utlyses midler til  støtte for kreftforskning, med søknadsfrist 20. august 2021 Mer