STIFTELSEN ASTRI OG BIRGER TORSTEDS LEGATER


Ved  testamente av 5. januar 1959 opprettet fru Astri Torsted tre legater:


Astri og Birger Torsteds legat til bekjempelse av kreft


Astri og Birger Torsteds legat til fordel for de gamle


Astri og Birger Torsteds legat til fordel for dyrene


Legatene er finansiert ved driften av  “Tostedhjørnet”, en forretningsgård i Oslo sentrum. Legatene har felles styre.


De senere årene har Torstedgården gjennomgått betydelig rehabilitering. I denne perioden har det derfor ikke væt midler til utdelinger fra legatene. Rehabiliteringene er nå stort sett ferdigstilt, og  vi tar nå opp igjen utdelinger  fra legatene. 

 

 

Blogg

2. november 2021: Utlysning av midler til veterinærmedisinsk forskning

Det utlyses midler til veterinærmedisinsk forskning med søknadsfrist 1. desember 2021 Mer


1. juni 2021: Utlysning av støtte til kreftforskning

Det utlyses midler til  støtte for kreftforskning, med søknadsfrist 20. august 2021 Mer